Menu

เรือรอยัลเจ้าพระยาปริ๊นเซส

ขนาดจุ 300 ที่นั่ง
ชั้นบน 180 ที่นั่ง ห้องปรับอากาศ
ชั้นล่าง 120 ที่นั่ง ห้องปรับอากาศ
กว้าง 10 เมตร  ยาว 50 เมตร