Menu

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส 5

ขนาดจุ 480 ที่นั่ง
ชั้นบน 300 ที่นั่ง เป็นแบบเปิดโล่ง
ชั้นล่าง 180 ที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ
กว้าง  12 เมตร ยาว  55 เมตร