Menu

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส 3

ขนาดจุ 400 ที่นั่ง
ชั้นบน 240 ที่นั่ง เป็นแบบเปิดโล่ง
ชั้นล่าง 160 ที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ
กว้าง 11 เมตร ยาว 53 เมตร