Menu

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส 2

ขนาดจุ 300 ที่นั่ง  
ชั้นบน 180 ที่นั่งเป็นแบบเปิดโล่ง
ชั้นล่าง 120 ที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ
กว้าง 10 เมตร ยาว 55 เมตร