Menu
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส 1

ขนาดจุ 250 ที่นั่ง
ชั้นบน 140 ที่นั่ง เป็นแบบเปิดโล่ง
ชั้นล่าง 110 ที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ
กว้าง 10 เมตร ยาว 42.5 เมตร